top of page

Obowiązek w procesie upadłości, czyli konto w KRZ - Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Zaktualizowano: 25 gru 2023W poniższym opracowaniu opisujemy procedury doręczania postanowień sądowych w toku postępowania upadłościowego, a konkretnie roli Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) w tym procesie:

  1. W trakcie postępowania upadłościowego, postanowienia sądowe są doręczane za pośrednictwem systemu sądowego KRZ. Doręczenie pocztą następuje, gdy jest to pierwsze pismo skierowane do osoby lub jednostki niebędącej organem postępowania upadłościowego, która nie wniosła jeszcze żadnego pisma w sprawie, lub do osób określonych w art. 216aaa ust. 1 ustawy o prawie upadłościowym. Wyjątek stanowią osoby, które złożyły pierwsze pismo za pośrednictwem systemu informatycznego KRZ.

  2. Jeżeli osoba lub jednostka, której sąd doręcza pisma za pośrednictwem KRZ, nie posiada konta w tym systemie, wszelka korespondencja z sądu zostaje pozostawiona w aktach postępowania ze skutkiem doręczenia.

  3. Mimo rygorystycznych przepisów, sędzia-komisarz ma pewną swobodę w sposobie doręczania postanowień, w tym zawiadomień, wezwań i orzeczeń, jeżeli umożliwi to adresatowi zapoznanie się z treścią pisma. W praktyce jednak, wszystkie doręczenia odbywają się przez KRZ, bez wyjątku.

  4. Niektóre grupy osób, takie jak wierzyciele posiadający należności ze stosunku pracy (z wyjątkiem określonych przypadków) oraz osoby posiadające należności alimentacyjne i renty, nie mają obowiązku posiadania konta w KRZ. Te osoby mogą składać pisma procesowe i dokumenty bez korzystania z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

  5. Założenie konta w systemie sądowym KRZ odbywa się przy pomocy profilu zaufanego EPUAP. Rejestracja profilu może się odbywać na kilka sposobów, które możesz poznać TUTAJ.

Wszystkie te procedury są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić sprawne i efektywne przeprowadzenie postępowania upadłościowego, a jednocześnie zapewnić, że wszystkie strony są właściwie informowane o postępie sprawy.


75 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page