top of page

Restrukturyzacja to swoisty finansowy rachunek sumienia, dzięki któremu wprowadzenie działań w przedsiębiorstwie w sferze organizacyjnej, ekonomicznej, finansowej i technicznej pozwoli na jak najpełniejsze zaspokojenie wierzycieli a następnie jego wzrost. Celem zaś jest przywrócenie konkurencyjności restrukturyzowanego podmiotu. Dłużnik w procesie restrukturyzacyjnym staje się świadomym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Proces edukacji trwa od początku przygotowania do restrukturyzacji jak i w trakcie samego procesu. Zdobyta wiedza i współpraca z kompetentnymi partnerami zaprocentuje w przyszłości i dzięki temu restrukturyzacja ma szansę zakończyć się szybciej niż wynika to z planu. Przepisy restrukturyzacyjne weszły w życie Ustawą z dnia 15 maja 2015r z datą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku, jako przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach. Wcześniejsze przepisy dotyczyły postępowań naprawczych, które nie były dostosowane we właściwy sposób do potrzeb przedsiębiorstw w kryzysie. Restrukturyzacja to proces sądowy, który ma na celu nie dopuścić do konieczności ogłoszenia upadłości dłużnika przez zawarcie układu z wierzycielami w wyniku przeprowadzonych z tymi wierzycielami negocjacji. Stosunki społeczne, do których odnosi się prawo restrukturyzacyjne, to relacje pomiędzy dłużnikiem lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem, a jego wierzycielami, w ramach których dłużnik dąży do rozwiązania zapaści finansowej i uniknięcia upadłości. Wierzyciele natomiast, w procesie restrukturyzacji dążą do jak najpełniejszego zaspokojenia swoich roszczeń. Istotą układu, który stanowi podstawę postępowania restrukturyzacyjnego, jest modyfikacja zobowiązań dłużnika. Wierzyciele w celu dochodzenia swoich roszczeń mogą korzystać z postępowania egzekucyjnego natomiast dłużnik dążąc do porozumienia z wierzycielami może korzystać z instytucji prawa. Wynikiem prawidłowo przeprowadzonej restrukturyzacji jest zawarcie układu, czyli porozumienia z wierzycielami. Dostosowanie rat do możliwości finansowych, zredukowanie zadłużenia, umorzenie egzekucji komorniczych, zawieszenie zaległych płatności w trakcie postępowania. Dzięki restrukturyzacji dłużnik otrzymuje nową szansę spłaty zobowiązań bez wcześniejszej presji.

Zakończone projekty

Prezentujemy projekty zakończone sukcesem. Klienci prowadzą działalności w różnych branżach

Medycyna

Lekarz chorób wewnętrznych

Branża medyczna

Handel

Handel detaliczny, handel samochodowy.

Handel detaliczny, handel hurtowy

Księgowość

Biura księgowe, projektowe dotacji unijnych.

Księgowość

Gastronomia

Bar bistro, restauracja, kantyna.

Gastronomia

Branża deweloperska i budowlana

Budowa deweloperska, budowa domów, remonty i wykończenia.

Deweloper

Transport

Transport i spedycja

Transport, spedycja

Produkcja - branża metalowa

Zakłady stoczniowe, obróbka metali, produkcja.

Produkcja

Rolnictwo

Hodowla bydła opasowego i trzody chlewnej, drobiu, chów drobiu - produkcja jaj, bydło mleczne, rybołówstwo morskie, uprawa ziemi w celu sprzedaży płodów rolnych.

Rolnictwo

Hotelarstwo

Pensjonat, hotel, dom spokojnej starości.

Tropical Hotel Room_edited_edited_edited

Przedszkola i żłobki

Szkoła, punkty przedszkolne i żłobki.

Przedszkole
bottom of page