top of page

Dłużniku - poznaj swoje prawa.

Zaktualizowano: 21 sty


Czyli jak uchronić się przed agresywnymi działaniami windykacji?

Żaden z naszych klientów, do tej pory nie wypierał się faktu, że posiada długi i odczuwa obowiązek ich spłaty. Do naszej kancelarii trafiają klienci, w różnym stanie emocjonalnym a działania windykacji pogłębiają ich złe samopoczucie. W konsekwencji ten stan nie pozwala rozwiązać spraw z zalegającym zadłużeniem globalnie. Dlatego w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów oraz wszystkich, którzy na naszym blogu szukają odpowiedzi na nurtujące pytania, powstała lista PRAW DŁUŻNIKA. Nasi klienci choć wpadli w sieć problemów chcą zachować GODNOŚĆ i dostać szansę na spłatę swoich zobowiązań na warunkach dostosowanych do ich możliwości. Dlatego, aby mieć możliwość spojrzenia na swoje problemy z szerszej perspektywy i dokonać właściwych decyzji, MUSISZ znać swoje prawa w obliczu kontaktów z wierzycielami, windykacją i komornikiem.

1. MASZ PRAWO prosić o okazanie pełnomocnictwa na bazie, którego windykator może reprezentować swojego mocodawcę, czyli wierzyciela. Następnie poproś o okazanie ważnego dowodu tożsamości potwierdzającego, czy to faktycznie wskazana osoba w pełnomocnictwie zamierza z Tobą rozmawiać. Zapisz sobie dane osoby, z którą zamierzasz rozmawiać. Uczulamy, szczególnie osoby starsze i ich rodziny o zachowanie czujności i daleko posuniętej nieufności, ponieważ w bardzo łatwy sposób, mogą zostać oszukane metodą „na wnuczka” i oszuści podszywający się pod komornika, czy windykację mogą zrabować ostatnie środki do życia. Jeśli jesteś już naszym Klientem i posiadamy Twoje pełnomocnictwo do reprezentacji przed wierzycielami to możesz przekazać informację windykatorowi wraz z pełnomocnictwem, iż o informacje dotyczące spłaty zobowiązań mogą się zwrócić bezpośrednio do Kancelarii. Nie udzielaj windykatorowi informacji bez konsultacji z pracownikiem Kancelarii.

2. MASZ PRAWO zapoznać się na spokojnie z dokumentami przyniesionymi przez windykatora. Dlatego też NIGDY NIE PODPISUJ dokumentów bez uprzedniego zapoznania się. Najlepiej również przez rodzinę, bądź kogoś bliskiego. Starsze osoby posiadające zobowiązania, szczególnie mocno odczuwają presję z powodu niespłaconych zobowiązań. Dlatego też bywają niezwykle łatwym celem również dla prawdziwych windykatorów.

3. MASZ PRAWO nie rozmawiać z windykatorem o on nie ma prawa tego żądać, tym bardziej posuwając się do szantażu argumentami, że wszyscy sąsiedzi usłyszą, że masz długi. Jeśli windykator ujawnia osobom trzecim Twoje zobowiązania naraża się na odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Wychodź z założenia, że Twój dom Twoją twierdzą. Windykator może jedynie poprosić o spłacenie zobowiązania. Jeśli jednak chcesz porozmawiać z windykatorem, możesz zaproponować spotkanie w Kancelarii lub przynajmniej w obecności rodziny. Staraj się nie podejmować rozmów z windykacją sam na sam.

4. Masz prawo do GODNOŚCI i SZACUNKU. Zwróć uwagę, czy zachowanie windykatora ma cechy gróźb, szantażu, przemocy. Nierzadko zdarza się, że windykator straszy odebraniem majątku, wezwaniem policji bądź prokuratury. Jest to stosowanie groźby karalnej w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności. Czyn taki może być zakwalifikowany jako zachowanie objęte art. 191 §1 i 2 k.k. tj. zgodnie z brzmieniem § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W związku z tym, masz prawo się chronić i wezwać policję informując o tym fakcie windykatora.

5. MASZ PRAWO do zachowania miru domowego. Nietykalność mieszkania gwarantuje w Polsce Konstytucja w której, w art. 50 czytamy o tym, że „Zapewnia się nienaruszalność mieszkania. Przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony” Kodeks karny z kolei wymienia miejsca, w których nie można zakłócać miru domowego. Czyli mówiąc w uproszczeniu wchodzić, wdzierać się i przebywać bez zgody lub wbrew woli właściciela danego obiektu. W artykule 193 k.k. czytamy, że „kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.


<a href='https://pl.freepik.com/wektory/ramka'>Ramka plik wektorowy utworzone przez starline - pl.freepik.com</a>


47 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page