top of page
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja jest procesem, który ma zapobiec ogłoszeniu upadłości.

Skutecznie przeprowadzona, ma za zadanie:

- przywrócenie płynności finansowej,

- ochronę majątku przed licytacją,

- umożliwienie spłaty w dogodniejszej wysokości,

- wprowadzanie działań, podwyższających przychody i zmniejszających koszty,

Bardzo ważnym elementem jest, wprowadzenie działań naprawczych. Celem tych działań jest ustabilizowanie sytuacji i jak najszybsza spłata wierzycieli, bez przeciążenia miesięcznego budżetu.


Restrukturyzacja chroni majątek dłużnika przed licytacją, szczególnie w przypadku wielu egzekucji komorniczych. Na czas negocjacji z wierzycielami, dłużnik odzyskuje oddech w postaci zawieszonych rat, dzięki czemu uwalniane są środki, na zaspokojenie najważniejszych kosztów w firmie, jak na przykład pensje pracowników.

Dzięki przeprowadzonej skutecznie restrukturyzacji dłużnik zyskuje nową szansę, mniejsze raty, spokój w codziennej pracy, zachowany majątek - i choć nie jest to oczywiste - może lub nawet powinien dążyć do rozwoju swojego biznesu.

Dłużnik
Przedsiębiorca
Doradca restrukturyzacyjny

Informacje kontaktowe

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page