top of page

Restrukturyzacja

Rozwiązuje problem braku płynności finansowej, egzekucji komorniczej, windykacji. Uzyskasz niższe raty i realną możliwość spłaty zobowiązań.

Dzięki temu w swobodny sposób, będziesz mógł realizować zlecenia.

Company Restructuring write on book isol

Prawo karno skarbowe

Postępowanie karno-skarbowe ma na celu ochronę interesów państwa poprzez egzekwowanie przepisów podatkowych i celnego oraz karanie osób, które nieprawidłowo rozliczają się z obowiązków podatkowych.

Sąd

Prawo norweskie

Obsługa Polaków w prawie norweskim odbywa się zgodnie z norweskimi przepisami prawnymi i jest dostępna zarówno dla Polaków mieszkających w Norwegii, jak i dla tych, którzy potrzebują porady prawnej dotyczącej norweskiego prawa.

Fishing In Tromso_edited_edited_edited.j

Dotacje

Dotacje są często przyznawane w formie nieodpłatnej pomocy finansowej, jednak mogą również być udzielane w inny sposób, np. w formie pożyczki lub dofinansowania częściowego. Proces ubiegania się o dotacje jest zazwyczaj skomplikowany i wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów, planów działania oraz argumentacji dotyczącej potrzeby wsparcia finansowego.

Dotacje

Upadłość

Upadłość finansowa to sytuacja, w której firma lub osoba fizyczna nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych. Jest to wynik braku wystarczających środków w celu uregulowania długów lub braku płynności finansowej.

Image by Nik Shuliahin 💛💙

Mediacje

Polubowne wypracowanie porozumienia, po między podmiotami. Przebiega w obecności niezależnego mediatora. Pozwala w szybkim czasie, rozwiązać wieloletnie konflikty i zakończyć je satysfakcjonującą, obie strony ugodą.

Ugoda

Analiza

Analiza finansowa to proces oceny i interpretacji danych finansowych, takich jak sprawozdania finansowe, bilanse, rachunki zysków i strat oraz przepływy pieniężne, w celu zrozumienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Analiza finansowa
bottom of page