top of page

Upadłość konsumencka

Zaktualizowano: 25 sty

Upadłość konsumencka to specjalny rodzaj postępowania upadłościowego, który dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest przerwanie spirali zadłużenia, której nie jest w stanie spłacić. Brak działań dłużnika wiąże się z pogłębiającym kryzysem finansowym jak koszty sądowe i egzekucyjne. Postępowanie o ogłoszeniu upadłości pozwala przerwać ten proces i umożliwić dłużnikowi spłatę zobowiązań po ogłoszeniu upadłości.


W Polsce akty prawne związane z upadłością konsumencką obejmują głównie:


Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 113, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 81, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 111, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udzielaniu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 100, z późn. zm.).


Upadłość konsumencka jest uregulowana przede wszystkim przez prawo upadłościowe. Wskazane akty prawne dotyczą różnych aspektów postępowania upadłościowego, takich jak zasady przeprowadzania postępowania, obowiązki dłużnika, prawa wierzycieli czy kwestie podatkowe związane z licytacją masy likwidacyjnej.


Aby ogłosić upadłość, musi nastąpić niewypłacalność dłużnika, czyli sytuacja w której brak jest możliwości regulowania bieżących zobowiązań, a ten stan musi mieć charakter trwały. Niewypłacalność oznacza zaległości w spłacie od co najmniej trzech miesięcy lub brak majątku na pokrycie zobowiązań w przypadku sprzedaży.


Wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć osoby fizyczne, które są zatrudnione na umowę o pracę, zlecenie, pobierają świadczenia emerytalne, czy rentowe. Również przedsiębiorca, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i ją zamknie może liczyć na oddłużenie dzięki ogłoszeniu upadłości. Wówczas majątek należący do dłużnika zostanie przeznaczony na opłaty syndyka oraz spłatę wierzycieli.
11 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page