top of page
Dłużnik

Upadłość

Ogłoszenie upadłości to proces, w którym dłużnik (osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo) deklaruje swoją niezdolność do regulowania zobowiązań finansowych. Jest to wynik braku wystarczających środków na bieżące koszty utrzymania oraz regulowania pozostałych zobowiązań w terminie. W przypadku ogłoszenia upadłości finansowej dłużnika, majątek zostanie sprzedany w celu spłaty wierzycieli. Upadłość finansowa jest często łączona z poważnymi konsekwencjami, takimi jak utrata majątku, reputacji i trudności w uzyskaniu kredytu w przyszłości. Jednakże, dla niektórych osób i firm, upadłość finansowa może być również szansą na restrukturyzację długów i rozpoczęcie od nowa. Przepisy regulujące ogłoszenie upadłości to ustawa z dnia 28 lutego 2003 roku o postępowaniu upadłościowym i naprawczym. Ustawa określa warunki i procedury ogłaszania upadłości, prawa i obowiązki dłużnika i wierzycieli, a także role sądów, syndyków, zarządów spółek oraz innych podmiotów zaangażowanych w proces upadłościowy.

Dłużnik
Upadłość gospodarcza
Układ w upadłości
Prepack

Informacje kontaktowe

Dziękujemy za zgłoszenie!

bottom of page