top of page

Restrukturyzacja. Co to jest i jakie są jej rodzaje?

Zaktualizowano: 25 gru 2023Restrukturyzacja to proces sądowy, który ma na celu nie dopuścić do konieczności ogłoszenia upadłości dłużnika przez zawarcie układu z wierzycielami w wyniku przeprowadzonych z tymi wierzycielami negocjacji. Stosunki społeczne, do których odnosi się prawo restrukturyzacyjne, to relacje pomiędzy dłużnikiem lub zagrożonym niewypłacalnością dłużnikiem, a jego wierzycielami, w ramach których dłużnik dąży do rozwiązania zapaści finansowej i uniknięcia upadłości.


Wierzyciele, w procesie restrukturyzacji dążą do jak najpełniejszego zaspokojenia swoich roszczeń. Istotą układu, który stanowi podstawę postępowania restrukturyzacyjnego, jest modyfikacja zobowiązań dłużnika. Wierzyciele w celu dochodzenia swoich roszczeń mogą korzystać z postępowania egzekucyjnego natomiast dłużnik dążąc do porozumienia z wierzycielami może korzystać z innych instytucji prawa.


Przepisy restrukturyzacyjne weszły w życie Ustawą z dnia 15 maja 2015r z datą obowiązywania od 1 stycznia 2016 roku, jako przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach. Wcześniejsze przepisy dotyczyły postępowań naprawczych, które nie były dostosowane we właściwy sposób do potrzeb przedsiębiorstw w kryzysie.

Ustawodawca wprowadził cztery tryby standardowych postępowań, których wybór zależy od sytuacji dłużnika związanych z jego sytuacją finansową, majątkową, kondycją przedsiębiorstwa, stopnia zaawansowania braku spłat zobowiązań, ewentualnych egzekucji komorniczych. Dobór odpowiedniego rodzaju postępowania ma za zadanie optymalnie rozwiązać problemy istniejące w przedsiębiorstwie a także udzielić odpowiedniej ochrony przez egzekucją oraz możliwie najszybciej przywrócić płynność finansową. Prawo przewiduje możliwość wyboru niezależnych trybów postępowań restrukturyzacyjnych, tj.:

- postępowanie o zatwierdzenie układu

- przyspieszonego postępowania układowego

- postępowania układowego

- postępowania sanacyjnego.


W wyniku pandemii COVID-19 i jego negatywnego wpływu na gospodarkę, zostało wprowadzone odrębne rozwiązanie, jako uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne (UPR), które łączy cechy czterech powyższych postępowań. Uproszczona procedura restrukturyzacyjna uregulowana w art. 15-25 Tarczy 4.0, ustawy z 19.06.2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych przedsiębiorcom dotkniętym COVID-19. Od 1.12.2021 roku weszła w życie zmodyfikowana wersja postępowania o zatwierdzenie układu (PZU) zastępująca dotychczasowe uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu.


Należy pamiętać, że na wpływ wyboru rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego ma również suma wierzytelności spornych, rozumianych jako wierzytelność, co do których toczy się postępowanie sądowe wytoczone przez wierzyciela w celu odzyskania swojej należności.


Z założenia restrukturyzacja ma za zadanie uratować przedsiębiorstwo przed upadkiem i zaspokoić zobowiązania wobec wierzycieli. W praktyce oczekuje się, że przedsiębiorstwo z kryzysu przejdzie do ponownego wzrostu. Oprócz spłaty zadłużenia otrzymuje drugie życie.40 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page