top of page

Korzyści z restrukturyzacji. Część II.

Zaktualizowano: 25 gru 2023
pkt. IPo pierwsze - jesteś! Możesz się bronić i działać na rynku. Dowiadujesz się, że jako dłużnik masz prawa i możesz skutecznie odpierać ataki. Nie jesteś bezbronny. W swoim orężu masz przychylnych doradców, którzy pomogą odpowiedzieć na pytania dotyczące dotacji, finansowania. Ekspertów branżowych, którzy skorygują Twoje działania i wskażą przyszłościowe kierunki rozwoju Twojej branży. Masz pełnomocników, którzy udzielą wsparcia w kontaktach z wierzycielami. Jest też sąd, który w rozpatrzeniu wniosku bierze pod uwagę, nie tylko korzyści wierzycieli, ale również Twoje, jako dłużnika. Jeśli jesteś zmuszony do zaciągnięcia kolejnych pożyczek na spłatę starych kredytów, to nie jest podstawa do likwidacji działalności lub ogłoszenia upadłości.


pkt. IIDrugą zaletą jest możliwość rozwoju. Środki restrukturyzacyjneobligatoryjnym elementem każdego wniosku restrukturyzacyjnego. Zawarty w nim plan wskazuje, jakie zmiany musi wprowadzić dłużnik, aby zmaksymalizować przychody w swojej firmie. Jest to nie tylko przywilej, ale też obowiązek. Z tego obowiązku dłużnika rozlicza doradca restrukturyzacyjny na różnych etapach. Zmiany takie są kluczowe nie tylko pod kątem przychodowym, ale również jako działania naprawcze w przedsiębiorstwie. Działania naprawcze to działania np nowy produkt w sprzedaży, nowy obszar sprzedaży, ale też redukcja kosztów jak np. tańszy dostawca surowca do produkcji, czy paliwa.


„Korzeń nauki jest gorzki, ale owoc słodki” Arystoteles.pkt. III

Trzecią zaletą jest odbudowa zaufania na rynku. Jako wypłacalny podmiot, po miesiącach a czasem nawet latach narastających zaległości, możesz w dość krótkim czasie odbudować zaufanie do siebie. Zaufanie to może wzrastać na dwóch płaszczyznach. Pierwsze to regulujesz najpierw i bez opóźnień zobowiązania, które są niezbędne do utrzymania firmy. Jest to tak zwane zarządzanie kryzysowe. Jest to opłacenie pracowników, zapłata ZUS/US/KRUS, paliwa itp. Są to również faktury za produkty, nabywanie maszyn i urządzeń, takich które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa, pasze dla zwierząt bądź środki ochrony roślin. Po drugie otrzymujesz ochronę sądu. Otwarcie postępowania sądowego daje pewność, że dłużnik nie dozna zbiegu zajęć egzekucyjnych czy windykacji. Tym samym, jest podmiotem zweryfikowanym przez sąd jako firma, która była zagrożona upadłością, ale w momencie otwarcia postępowania ma wprowadzane środki restrukturyzacyjne oraz podlega pod nadzór zarządcy, i której nie grozi utrata płynności finansowej.pkt. IV


Czwarta zaleta: jesteś bardziej świadomym uczestnikiem gospodarczym – zarówno pod kątem ekonomicznym, ale też prawnym pozyskujesz wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystywać przez następne lata prowadzenia firmy. To daje szansę na dużo szybsze zakończenie postępowania restrukturyzacji niż wynika z przyjętych założeń planu restrukturyzacyjnego. Twój wzrost jest jak pozytywna kula śnieżna. W tym przypadku, wiedza i doświadczenie procentuje i będzie przyrastała na kolejnych etapach rozwoju. Jest to efekt nowych rozwiązań i nowych szans.

„Wiedza jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nikomu nie może odebrać” Ignacy Paderewski.


pkt. V


Piąta zaletą jest stworzenie finansowego rachunku sumienia. Bilans zobowiązań i należności wskażą prawdziwą wypłacalność dłużnika. W całym procesie znaczenie mają również inne czynniki, takie jak majątek lub potencjał przychodowy, ale dopiero po otwarciu wszystkich kopert i zebraniu ich w spisie wierzycieli wiemy, z czym Twoja firma się boryka. Restrukturyzacja to jedyne prawne narzędzie do przerwania spirali

zadłużenia.


„Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć.” – Demostenespkt. VI


Szóstą zaletą jest znaczny wzrost przychodów jeszcze na etapie negocjacji z wierzycielami. Na początku, dłużnik ściśle współpracujący z kancelarią otrzymuje, nie tylko wsparcie w kontaktach z wierzycielami, ale również bazę informacji, dzięki którym jego biznes wchodzi na inne tory. Oznacza to, że częstym zjawiskiem u naszych klientów jest sytuacja, że nasze optymistyczne prognozy są znacznie przekraczane przez dłużnika jeszcze na etapie rady wierzycieli, tylko przez stosowanie się do naszych zaleceń. Zjawisko tak znaczącego wzrostu przychodów świadczy o tym, jak ważnym partnerem biznesowym jest doświadczona kancelaria restrukturyzacyjna, nie tylko jako pełnomocnika dłużnika.

„Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości jakie masz.” – Zig Ziglar.pkt. VII


Siódma zaletą jest – pandemia. Choć niewątpliwie pandemia covid-19 zbiera straszne żniwo, to jednocześnie daje szansę na znalezienie nowych rozwiązań w przypadku zahamowania lub całkowitego wstrzymania funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dzięki wprowadzonym pomysłom na rozwój firmy w restrukturyzacji, masz szansę na znalezienie swojej niszy, rozwój pomimo barier oraz oczywiste zabezpieczenie przeciw poznanym już w tej chwili kryzysom. Nikt w ubiegłym roku, nie potrafił sobie wyobrazić, że przez co najmniej 3 miesiące większość firm w Polsce odnotuje spadki lub całkowite wstrzymanie przychodów.

Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz.” – Thomas Edisonpkt. VIII


Ósma zaletą jest weryfikacja zasadności działania. Na etapie weryfikacji, czy dla Twojej firmy restrukturyzacja to właściwe rozwiązanie, zbadamy czy działanie w danej branży ma uzasadnienie ekonomiczne. Być może w natłoku spraw, problemów i zobowiązań oraz codziennej dbałości, aby utrzymać się na powierzchni nie zauważyłeś lub nie miałeś takiej szansy, aby zmienić branżę. W restrukturyzacji możemy zmienić bieg w Twojej firmie, jeśli analiza finansowa wskaże, że to najlepsze rozwiązanie. Może się również okazać, że nowa szansa dla Twojej firmy jest wystarczająca.
Zapraszamy do kontaktu!

38 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page