top of page

Jakie zobowiązania możemy ująć w restrukturyzacji?

Zaktualizowano: 25 gru 2023Restrukturyzacja to proces, w którym przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej próbuje uregulować swoje zobowiązania w sposób zgodny z układem. W ramach tego procesu możliwe jest objęcie różnego rodzaju zobowiązań, mając na celu odzyskanie stabilności finansowej i uniknięcie bankructwa. Oto kilka głównych rodzajów zobowiązań, które można restrukturyzować.


1. Kredyty bankowe: Kredyty bankowe są jednym z najczęstszych rodzajów zobowiązań restrukturyzowanych w ramach procesu sądowego. Przedsiębiorstwo może negocjować zmiany w harmonogramie spłat, obniżenie oprocentowania lub nawet umorzenie części zadłużenia.

2. Długi wobec dostawców: Jeśli przedsiębiorstwo ma zaległości w płatnościach wobec swoich dostawców, może podjąć kroki w celu negocjacji nowych warunków spłat. Może to obejmować przedłużenie terminów płatności, zmniejszenie kwoty zadłużenia lub rozłożenie płatności na raty.

3. Zobowiązania wobec pracowników: Pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w restrukturyzacji sądowej mogą mieć różne rodzaje zobowiązań, takich jak wynagrodzenia, nagrody, premie czy prowizje. W ramach procesu restrukturyzacji sądowej można negocjować zmiany w tych zobowiązaniach, w celu dostosowania ich do nowej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

4. Zobowiązania podatkowe: Przedsiębiorstwo może również stawić czoła zaległościom podatkowym w ramach procesu restrukturyzacji sądowej. Może to obejmować negocjacje z urzędem skarbowym w celu ustalenia harmonogramu płatności lub umorzenia części zadłużenia. Podobnie z zadłużeniem w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jednakże z pominięciem umorzenia.

5. Długi obligacyjne: Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi emisję obligacji, a ich spłata jest zagrożona, restrukturyzacja sądowa może być stosowana również w tej dziedzinie. Może to obejmować zmiany warunków spłaty, renegocjację oprocentowania lub przedłużenie terminów spłaty.


Ważne jest zrozumienie, że restrukturyzacja jest skomplikowanym procesem, który wymaga współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, takimi jak wierzyciele, dostawcy, pracownicy i organy podatkowe. Celem jest znalezienie rozwiązania, które będzie korzystne dla wszystkich stron, czyli takie które pozwoli przedsiębiorstwu na odzyskanie kontroli nad finansami, tak aby regulować na czas zobowiązania. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalistów, takich jak prawnicy specjalizujący się w restrukturyzacjach sądowych, aby zapewnić prawidłowe przeprowadzenie procesu i uzyskać maksymalne korzyści dla przedsiębiorstwa.


9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page