top of page

Komornik, windykator. Kim są i co ich odróżnia?

Zaktualizowano: 21 sty
Zasady działania komornika i windykatora są różne, a oto kilka przykładów ilustrujących te różnice:

  1. Komornik: Gdy sąd wyda orzeczenie w sprawie długu, komornik otrzymuje tytuł wykonawczy, który uprawnia go do podjęcia działań w celu odzyskania długu. Komornik może zająć wynagrodzenie dłużnika, jego konto bankowe czy nieruchomość. Przykład: Złóżmy, że sąd wydał orzeczenie, że Jan Kowalski jest winien 10 000 zł swojemu wierzycielowi. Komornik otrzymuje tytuł wykonawczy i informuje Jana Kowalskiego o zamiarze zajęcia jego wynagrodzenia. Jeżeli Jan Kowalski nadal nie spłaci długu, komornik może skontaktować się z pracodawcą Jana Kowalskiego i zażądać potrącenia części wynagrodzenia Jana Kowalskiego na pokrycie długu.

  2. Windykator: Windykator działa na rzecz wierzyciela i próbuje odzyskać dług poprzez negocjacje z dłużnikiem. Windykator nie ma uprawnień do egzekwowania długu tak jak komornik. Windykator może skontaktować się z dłużnikiem telefonicznie, wysłać mu listy lub odwiedzić go osobiście, aby przypomnieć o długu i zaoferować plan spłaty. Przykład: Załóżmy, że firma XYZ ma niezapłacony rachunek na 5 000 zł za usługi. Firma XYZ zatrudnia firmę windykacyjną, która skontaktuje się z dłużnikiem, przypomni mu o długu i zaoferuje plan spłaty. Jeżeli dłużnik nadal odmawia zapłaty, firma windykacyjna może doradzić firmie XYZ złożenie sprawy do sądu.

Pamiętaj, że obie te role mają swoje granice. Zarówno komornik jak i windykator muszą poruszać się w ramach obowiązujących przepisów. Dłużnicy w związku z ogromnym obciążeniem emocjonalnym nie badają różnic pomiędzy nimi i przez to podejmują błędne, podyktowane emocjami decyzje. W sytuacji opóźnień w spłacie skontaktuj się z prawnikiem, aby pomógł Ci uporządkować sytuację finansową. Dzięki temu problemy finansowe się nie pogłębią i unikniesz egzekucji komorniczej.


35 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page