top of page

Rynek AGRO

Rolnictwo to szczególna dziedzina gospodarcza. Nacechowana emocjonalnie z uwagi na dziedziczenie ziemi po rodzicach. Zajmuje szczególne miejsce w sercach Polaków. Narażona na zmiany klimatu - klęski żywiołowe, potrafią przez 3 lata z rzędu przynosić straty. Wysoko kwotowe kredyty utrudniają spłatę zobowiązań z powodu zapadalności rat co miesiąc a to jedna z branż, które generują dochód głównie raz do roku.

Bydło mleczne

Klientka z mężem prowadzą działalność rolną polegającą na produkcji mleka. Posiadają 70 krów mlecznych i oprócz tego parę sztuk bydła mięsnego, jałówek i cielaków. Początki problemów rozpoczęły się od zakupu drogich 20 sztuk krów wysokomlecznych. Krowy te jak okazało się, po wycieleniu nie dawały takiej ilości mleka jak obiecywali sprzedawcy. Do tego doszły problemy z suszą przez dwa lata z rzędu a co za tym idzie z ilością paszy dla zwierząt. Klienci posiłkowali się zakupem gotowej paszy, która jest droższa niż własna. Obciążenia finansowe

krowy mleczne

miesięcznie wynikające z kredytów, leasingów, paliwa, prądu, paszy, nawozów i innych kosztów przekraczały o 15 tysięcy. Klienci po mimo, że posiadali zwierzęta w hodowli oraz kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach największą część zarobionych środków przeznaczali na spłatę kredytów gotówkowych.  W wyniku intensywnej, agresywnej windykacji, klienci płacili raty zamiast właściwej  paszy, która zapewniały przyrost mleka a co za tym idzie większą

ilość środków pieniężnych. Wynikiem tego, ilość mleka systematycznie malała, kredyty gotówkowe były spłacane ale leasingi (maszyny i urządzenia w leasingu) oraz kredyty hipoteczne nie były regulowane. Lawina niefortunnych decyzji doprowadziła do wypowiedzenia umów leasingowych i kredytów hipotecznych. W wyniku tych wypowiedzeń komornik wyznaczył datę licytacji z nieruchomości. Firmy leasingowe wezwały klienta do wydania sprzętu pod groźbą zawiadomienia prokuratury o przewłaszczeniu. W przypadku tak gwałtownie narastających problemów jedynie otwarte postępowanie Uproszczonego Postępowania Układowego pozwoliło wstrzymać egzekucję oraz przystąpić do negocjacji z wierzycielami nowego układu spłaty zobowiązań. Klienci oraz wierzyciele uzyskali szansę na spłatę przy zaspokojeniu bieżących kosztów bez wyróżniania wierzycieli niezabezpieczonych (inaczej mówiąc otrzymują płatności wszyscy wierzyciele a nie tylko ci, którzy posiadają szeroko rozbudowany dział windykacji). Klienci przenieśli się do innej mleczarni, która oferuje lepsze ceny za litr mleka. Wstrzymane raty na czas restrukturyzacji pozwoliły odzyskać spokój i płynność finansową. Licytacja ostatecznie nie odbyła się. Klienci płacą w chwili obecnej raty dostosowane do ich dochodów,

Bydło opasowe

Gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą bydła opasowego charakteryzuje się tym, iż otrzymuje dochód dopiero po około 2 latach od urodzenia się cielaka. Związane jest to z przyrostem zwierząt do określonej wagi. Do tego czasu, bydło opasowe stanowi jedynie koszt. Rolnik musi zapewnić paszę, odżywki, weterynarza leki. Ten odroczony dochód wiąże się również z ryzykiem dożycia bydła oraz z prawidłowym przyrostem. Nasz klient, który specjalizuje się w hodowli tych zwierząt uprawiał również ziemię na buraki, ziemniaki, pszenicę, pszenżyto, rzepak

Hodowla bydła mlecznego

kukurydzę. Problemy rozpoczęły się w gospodarstwie momentu rozpoznania u męża klientki przewlekłej choroby, która spowodowała niezdolność do pracy. Całe gospodarstwo pozostało pod opieką klientki, która do pracy polowych musiała zatrudniać pracowników. Stan zdrowia męża klientki wymagał również dużo jej uwagi oraz pieniędzy. Sytuację finansową jednak najbardziej pogrążyła choroba bydła, która spowodowała wysoką śmiertelność. Z tego powodu zabrakło znacznej części dochodu, który

miał być przeznaczony na spłatę zaległości i zakończyć część mniejszych kredytów. Spiralę zadłużenia przerwaliśmy restrukturyzacją, która wstrzymała naliczanie kosztów odsetek karnych, wypowiedzenie umów kredytowych oraz płatności rat kredytowych. Klientka podpisała umowę na odchowanie bydła, dzięki czemu nie poniosła kosztu zakupu kolejnej partii cielaków. Otrzyma również paszę dla tego bydła co pozwoli na zaoszczędzenie środków na zakupie paszy oraz zmniejszy ryzyko niewystarczającego wykarmienia bydła. Restrukturyzacja zakończyła się sukcesem również dzięki przeznaczeniu przez klientkę części nieruchomości do przekształcenia w działki budowlane oraz sprzedaży deweloperowi. niż z produkcji własnej. Obciążenia finansowe miesięcznie wynikające z kredytów, leasingów, paliwa, prądu, paszy, nawozów i innych kosztów przekraczały o 15 tysięcy. Klienci po mimo, że posiadali zwierzęta w hodowli oraz kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach największą część zarobionych środków przeznaczali na spłatę kredytów gotówkowych.

Hodowla koni

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Hodowla koni

niż z produkcji własnej. Obciążenia finansowe miesięcznie wynikające z kredytów, leasingów, paliwa, prądu, paszy, nawozów i innych kosztów przekraczały o 15 tysięcy. Klienci po mimo, że posiadali zwierzęta w hodowli oraz kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach największą część zarobionych środków przeznaczali na spłatę kredytów gotówkowych.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Trzoda chlewna

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Prosię, wieprzowina, trzoda chlewna

niż z produkcji własnej. Obciążenia finansowe miesięcznie wynikające z kredytów, leasingów, paliwa, prądu, paszy, nawozów i innych kosztów przekraczały o 15 tysięcy. Klienci po mimo, że posiadali zwierzęta w hodowli oraz kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach największą część zarobionych środków przeznaczali na spłatę kredytów gotówkowych.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Rybołówstwo morskie

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

rybołówstwo, morze Bałtyckie, połów ryb

niż z produkcji własnej. Obciążenia finansowe miesięcznie wynikające z kredytów, leasingów, paliwa, prądu, paszy, nawozów i innych kosztów przekraczały o 15 tysięcy. Klienci po mimo, że posiadali zwierzęta w hodowli oraz kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach największą część zarobionych środków przeznaczali na spłatę kredytów gotówkowych.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Uprawa zbóż

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Uprawa płodów rolnych

niż z produkcji własnej. Obciążenia finansowe miesięcznie wynikające z kredytów, leasingów, paliwa, prądu, paszy, nawozów i innych kosztów przekraczały o 15 tysięcy. Klienci po mimo, że posiadali zwierzęta w hodowli oraz kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach największą część zarobionych środków przeznaczali na spłatę kredytów gotówkowych.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Sady owocowe

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

sady, jabłonie, owoce

niż z produkcji własnej. Obciążenia finansowe miesięcznie wynikające z kredytów, leasingów, paliwa, prądu, paszy, nawozów i innych kosztów przekraczały o 15 tysięcy. Klienci po mimo, że posiadali zwierzęta w hodowli oraz kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach największą część zarobionych środków przeznaczali na spłatę kredytów gotówkowych.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Uprawa warzyw i owoców

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Warzywa i owoce

niż z produkcji własnej. Obciążenia finansowe miesięcznie wynikające z kredytów, leasingów, paliwa, prądu, paszy, nawozów i innych kosztów przekraczały o 15 tysięcy. Klienci po mimo, że posiadali zwierzęta w hodowli oraz kredyty zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach największą część zarobionych środków przeznaczali na spłatę kredytów gotówkowych.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

bottom of page