top of page

Przemysł ciężki

Mniejsze zakłady produkcyjne, jako podwykonawcy, borykają się z uzależnieniem od zleceniodawców. Szczególnie jeśli kontrakty posiadają niekorzystne zapisy dla podwykonawców. Z powodu wysokiej konkurencji i uzależnienia od dużych zakładów nie posiadają realnego wpływu na kierunek rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Skutkiem jest utrata wysoce wykwalifikowanych pracowników z powodu opóźnień w płatnościach. Do tego dochodzą wysokie koszty najmu hal produkcyjnych i koszt specjalistycznego sprzętu. Jeśli do tego dodamy wzrost stóp procentowych to wynikiem tego może okazać się brak opłacalności podejmowania nowych zleceń. Takim przedsiębiorstwom grozi niewypłacalność.

Zakład spawalniczy - łączenie elemetów kadłubów statków

Firma zajmuje się łączeniem elementów stanowiących części kadłubów statków. Firma wraz z upływem czasu oraz realizacji swoich ambicji podejmowała nowe kontrakty, jednakże aby móc je zrealizować zgodnie z wymogami zleceniodawcy pobierała kredyty bankowe, pożyczki od udziałowców oraz leasingi na zakup nowych urządzeń. W przypadku tej firmy, ponownie ogłoszona pandemia spowodowała problemy z wywiązywania się płatności. Po

spawanie elementów kadłuba statku towarowego

roku czasu od ogłoszenia pandemii ceny stali poszybowały, zrewidowało to opłacalność kontraktów. Również dostępność stali została bardzo ograniczona. W związku z tymi problemami, pojawiły się opóźnienia w spłacie zobowiązań. Klient trafił do kancelarii na wczesnym etapie problemów, co zapobiegło narastaniu kosztów windykacji i egzekucji. W spisie wierzycieli umieściliśmy wszystkich wierzycieli oraz pożyczki

Zakład produkcji suwnic kopalnianych

Problemy w spółce narastały stopniowo wraz z rozwojem. Z uwagi na nieregularne zlecenia, a regularne koszty. Firma od początku utrzymywała się na granicy płynności finansowej. Dodatkowo pracownicy nie posiadali wystarczających kwalifikacji do prawidłowego wykonania zleceń. Kolejnym problemem były również spore opóźnienia w realizacji zleceń i potrącenia z należności z powodu wad produkcyjnych. Ostatecznie inspekcja naszego eksperta oraz wprowadzone działania naprawcze wyeliminowały błędy produkcyjne i zarządcze. Klient pozyskał finansowanie na budowę własnej hali produkcyjnej, co zminimalizowało koszty najmu. Pracownicy zostali odesłanie na dodatkowe szkolenia.. W restrukturyzacji uzyskaliśmy ujednolicenie dat płatności. Zmniejszyliśmy poziom miesięcznych zobowiązań o 12 tyś, przez rozłożenie na dłuższy okres czasu zobowiązań. Klient w stabilnych warunkach pod nadzorem naszego eksperta realizuje zlecenia.

Produkcja stoczniowa

roku czasu od ogłoszenia pandemii ceny stali poszybowały, zrewidowało to opłacalność kontraktów. Również dostępność stali została bardzo ograniczona. W związku z tymi problemami, pojawiły się opóźnienia w spłacie zobowiązań. Klient trafił do kancelarii na wczesnym etapie problemów, co zapobiegło narastaniu kosztów windykacji i egzekucji. W spisie wierzycieli umieściliśmy wszystkich wierzycieli oraz pożyczki

Produkcja elementów stalowych

Większość projektów realizowana była w obszarze offshore i dotyczyła projektów związanych z nadzorem nad budową urządzeń i konstrukcji wykorzystywanych do przetwórstwa i wydobycia ropy naftowej.

Nadzór polegał na weryfikacji dokumentacji technicznej, konsultacjach w zakresie jej certyfikacji przez uznane organizacje międzynarodowe, identyfikacji ryzyka procesu produkcyjnego, weryfikacji poszczególnych etapów produkcyjnych oraz kontroli jakości, prób techniczno-ruchowych oraz potwierdzeniu zgodności w postaci wystawienia certyfikatu jakości (w języku angielskim).

Powyższe projekty realizowane były w oparciu o standardy amerykańskie, angielskie i norweskie.

Przy realizacji projektów wykorzystywano wszelkiego rodzaju procesy związane z obróbką metali ich łączeniem oraz zabezpieczeniem antykorozyjnym, przeprowadzano próby instalacji hydraulicznych, wszelkiego rodzaju systemów sterowania. Kwalifikowano procesy spawalnicze oraz egzaminowano spawaczy oraz operatorów.

Realizacja projektów wiąże się z przestrzeganiem określonych norm czy standardów, a dobrze zaplanowana i realizowana kontrola jakości pozwala na odpowiednio szybkie wykrycie wszelkiego rodzaju niezgodności i podjęcie środków zaradczych, które pozwalają na terminowe zakończenie projektu.

Wszystkie nasze projekty realizowane były na terenie Polski, Czech czy Słowacji dla klientów pochodzących z Azji, Europy czy Ameryki Północnej.

W imieniu naszych klientów dokonywaliśmy również odbioru wszelkiego rodzaju materiałów hutniczych z hut w całej Europie, włączenie z wyznaczaniem prób, poświadczeniem badań laboratoryjnych, które były wykonywane w naszej obecności.

Największą zaletą naszej działalności jest ograniczenie kosztów związanych z wydatkami służbowymi. Niejednokrotnie koszty związane z podróżą, hotelem czy wyżywieniem stanowią znaczną część kosztów przeznaczona na realizacje projektu.

Na przykład koszty podróży z Korei do Polski, pobyt w hotelu, wynajęcie samochodu, wyżywienie mogą znacznie przewyższyć wartość 250kg odkuwki ze stali węglowej wraz z jej certyfikacją.

Przykłady certyfikacji materiałów:

 Huta Celsa - Ostrowiec Świętokrzyski:

 Odkuwki na wały elektrrowni wiatrowych dla zagranicznego kontrahenta firmy Siemens

 Kuźnia Stalowa Wola:

 Materiały certyfikowane dla Remet S.A. (odkuwki w postaci rolek na łożyska do Turret Boogie System)

 Komponenty urządzeń z Remet S.A. (Turret Boogie System) dla kontrahenta zagranicznego Single Buoy Mooring Offshore

 Przykłady wyposażenia:

 Cemet S.A.: budowa Catwalk Shuttle dla NOV Norway

 PZM Amex: budowa Hydraracker III dla NOV Norway

 

Tych przykładów mam setki, włącznie z tym na czym polega certyfikacja materiałów, itd.

przemysłowe elementy stalowe

roku czasu od ogłoszenia pandemii ceny stali poszybowały, zrewidowało to opłacalność kontraktów. Również dostępność stali została bardzo ograniczona. W związku z tymi problemami, pojawiły się opóźnienia w spłacie zobowiązań. Klient trafił do kancelarii na wczesnym etapie problemów, co zapobiegło narastaniu kosztów windykacji i egzekucji. W spisie wierzycieli umieściliśmy wszystkich wierzycieli oraz pożyczki

udziałowców. Dzięki temu, firma w sposób usystematyzowany rozpocznie spłatę zobowiązań. Natomiast zarząd spółki, dzięki podjętej restrukturyzacji jako działaniem naprawczym, zwolnił się z odpowiedzialności cywilnej za zobowiązania spółki.

bottom of page