top of page

Transport

Transport jest takim rodzajem branży, który pierwszy odczuwa konsekwencje zdarzeń ekonomicznych, globalnych jak pandemia, zmianach w przepisach podatkowych, drogowych, czy międzynarodowych. Dodatkowo dochodzą bardzo wysokie koszty prowadzenia działalności, jak skoki cen paliwa, wzrost kosztów zatrudnienia, czy w chwili obecnej wojna w Ukrainie, która spowodowała powrót Ukraińców do ojczystego kraju. Również bardzo duża konkurencja powoduje zbijanie cen, co wpływa na opłacalność prowadzenia działalności w tej branży.

Dostawa piasku na budowę

Klienta przyjęliśmy w sytuacji, gdy wszystkie umowy kredytowe były już w egzekucjach komorniczych. Kwota zadłużenia wynosiła 978 tyś zł, w kredytach gotówkowych i obrotowych oraz  650 tyś kredyt we frankach, zabezpieczony hipoteką domu. Restrukturyzacja była jedynym ratunkiem, ponieważ klient nie chciał stracić domu w procesie upadłościowym ani w licytacji komorniczej. Klient posiadał jeden kontrakt na dowóz piasku na

Transport

płynność i pozwolić, zachować ciągłość prowadzenia działalności. Wynegocjowaliśmy dla klienta nowy harmonogram spłat z umorzeniem o odsetki i średnio o 15% kapitału. Pozostałe kwoty do spłaty zostały rozłożone na dłuższy okres czasu. Po uprawomocnieniu układu z wierzycielami, w sprawie kredytu frankowego został złożony pozew do sądu, który jest w toku.

Transport osobowy podmiejski

Klient przez wiele lat budował firmę, z pomocą różnego rodzaju kredytów, pożyczek i leasingów. Począwszy od kredytu inwestycyjnego na zakup bazy autobusowej jak i kredytów obrotowych i gotówkowych. Klient po mimo osiągnięcia znacznych obrotów rocznych z bazą 60 autobusów podmiejskich, dalej prowadził firmę jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Po mimo dobrych chęci spłaty zobowiązań pojawiały się regularne opóźnienia. Zaufanie do klienta malało, co generowało z miesiąca na miesiąc coraz mniejsze przychody.

Przewóz detaliczny osób

aneksy z pracownikami, wstrzymać raty kredytów na czas postępowania, i z tych środków spłacić zaległe pensje pracowników. W chwili obecnej klient po zawartym układzie spłaca zobowiązania i podejmuje działania w celu poszerzenia terenu o kolejne gminy. Wspólnie uratowaliśmy przedsiębiorstwo przed upadkiem, pracownicy zachowali pracę a klient może spłacać zobowiązania i spokojnie rozwijać firmę.

Transport osobowy - autokarowy

Przez wiele lat turystyka była branżą, która nie była kojarzona z wysokim ryzykiem. Tendencje wręcz były wzrostowe i rok do roku okazywał się coraz lepszy pod kątem rozwojowym a co za tym idzie również finansowym. Pandemia zweryfikowała rzeczywistość i choć firmy transportowe wyrażały gotowość do pracy, to

Przewóz detaliczny osób

wydłużenie czasu spłat o kolejne 12 miesięcy. Całość została umocowana w aneksie do umowy podpisana przez obie strony.

Transport towarowy krajowy i zagraniczny

Jedna z najdłuższych restrukturyzacji, które kancelaria miała w procesie. Sprawa klientki z uwagi, na stopień zaawansowania spraw egzekucyjnych oraz dużego majątku została zakwalifikowana do procesu sanacyjnego. Firma zajmowała się przewozem towarów w Polsce i za granicą. Klientka posiadała samochody ciężarowe typu chłodnie oraz również do przewozu części samochodowych. Po mimo dużej liczby egzekucji, po wprowadzeniu

Transport

umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Utrata zaufania do dłużnika, jest bardzo ważnym czynnikiem, przez który może nastąpić umorzenie restrukturyzacji, a co za tym idzie brak ochrony sądowej przed wierzycielami. Restrukturyzacja ta miała duże szanse powodzenia z uwagi na szanse rozwoju i możliwości finansowe pozwalające na spłatę zadłużenia. Niestety działanie na szkodę wierzycieli oraz brak szczerych zamiarów klientki uniemożliwiły powodzenie tego procesu.

strach przez zachorowaniem wstrzymał klientów przed podróżami na dobry rok. Nasz klient trafił do kancelarii z bardzo wysokim zadłużeniem i niemalże zerowym przychodem za rok 2020. Z uwagi na to, iż jedynym zadłużeniem był bardzo wysoki leasing, podjęliśmy się negocjacji z wierzycielem. Naszym celem była prolongata w spłacie oraz wydłużenie czasu spłaty. Uzyskaliśmy 6 miesięczne zawieszenie rat oraz 

budowę, podpisany z firmą budowlaną. Rachunki bankowe, klient miał zajęte przez komorników, co uniemożliwiało regulowanie bieżących kosztów. To z kolei prowadziło, do zmniejszenia przychodów, a co za tym idzie jeszcze mniejsze szanse na regulowanie rat. Klient, aby utrzymać firmę zaciągał kolejne pożyczki. Restrukturyzacja wstrzymała egzekucje i pozwoliła w bardzo krótkim czasie odzyskać klientowi

Całkowity kryzys klienta dotknął podczas wybuchu pierwszej fali pandemii, ponieważ autobusy podmiejskie woziły głównie dzieci do szkół. Niemalże całkowity brak wpływów spowodował, że z około setki pracowników 3/4 postanowiło odejść z powodu braku zapłaty za pensje.  Szybka reakcja klienta na poważny kryzys zapobiegła pogłębieniu się trudnej sytuacji. Dzięki restrukturyzacji udało się podpisać

drobnych działań naprawczych, sytuacja w firmie uległaby znacznej poprawie. Jednakże działania klientki nie były skierowane na poprawienie sytuacji w firmie a jedynie na ochronę majątku przed wierzycielami. W czasie trwania postępowania restrukturyzacyjnego, klientka bez powiadomienia naszej kancelarii, jak i doradcy restrukturyzacyjnego, przepisała nieruchomości na synów. Działania te, były podstawą do

bottom of page