top of page

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Gdańska Kancelaria Prawna Sp zoo z siedzibą ul. Kazimierza Porębskiego 47/4, 80-180 Gdańsk, Oddział i adres do doręczeń ul. Jana z Kolna 5/S7, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 5862320314 KRS 0000686439.

 

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w celu przygotowania i realizacji umowy zlecenia.

 

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?

Możemy przetwarzać Twoje:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, seria i nr, dowodu osobistego, nr PESEL, nr rachunku bankowego oraz inne dane, które podasz na w trakcie realizacji umowy, w celu jej prawidłowego wykonania.

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. B Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Oprócz tego Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z odrębnymi przepisami np. dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych). Dane Twoje są również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), a w szczególności:

● zapewnienie obsługi usług płatności

● obsługiwania zgłoszeń przesyłanych do nas przez formularze kontaktowe oraz adres e-mail, gdy nie są one związane z realizacją zawartej umowy

● w celach windykacji należności, postępowań sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych, w celu ustalenia i dochodzenia i obrony przed roszczeniami

● w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zaliczane do szczególnych kategorii, tzw. dane wrażliwe, na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 2 lit. A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych).

Możemy także przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych na podstawie Twojej zgody, którą możesz w każdej chwili wycofać. (art.6 ust. 1 lit. A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych)

 

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Nie, jednakże niepodanie przez Ciebie niezbędnych danych uniemożliwi realizację przez nas umowy.

 

Jakie są Twoje prawa w kwestii przetwarzania danych?

Gwarantujemy Ci spełnienie wszystkich praw wynikających z RODO. W szczególności prawo dostępu do Twoich danych osobowych, otrzymania kopii danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 maja 2018 r. masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do bycia zapomnianym.

Prawa te nie mają charakteru absolutnego, dlatego w niektórych sytuacjach, możemy odmówić, zgodnie z prawem, spełnienia Twoich żądań.

 

Jak możesz skontaktować się z nami w kwestii Twoich danych osobowych oraz w jaki sposób możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

Swoje zapytania oraz sprzeciw możesz wysłać na adres mailowy:

biuro@gdanska-kancelaria.pl

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniane są podmiotom, z którymi Administrator ma podpisaną umowę powierzenia, na przykład: firma hostingowa, firma przewozowa, firma obsługującym płatności, firmy współpracujące z Administratorem w zakresie wykonywania umowy, firmy windykacyjne. Zgodnie z przepisami prawa Twoje dane mogą zostać przekazane odpowiednim organom publicznym.

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane pozyskane w celu zwarcia i negocjowania umowy lub w związku z realizacją umowy, przetwarzamy przez 7 lat licząc od dnia pozyskania tych danych aż do końca roku kalendarzowego w roku, w którym upływa siedmioletni termin przetwarzania tych danych.

Twoje dane, które przechowujemy na podstawie odrębnych przepisów, czyli ciążących na nas obowiązków prawnych (np. faktury), przechowujemy w terminach, które z tych przepisów wynikają. Twoje dane, które uzyskaliśmy na podstawie Twojej zgody, przetwarzamy do momentu cofnięcia przez Ciebie tej zgody.

 

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak. W związku z tym, że w swojej pracy wykorzystujemy platformę Gsuit oraz Wix.com dane mogą być przekazywane do Wix.com, Inc. Jednakże dzieje się to w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

Czy dokonujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych?

Nie.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gdańskiej Kancelarii Prawnej Sp. z o.o. wiadomości o charakterze marketingowym, w tym informacji handlowych i ofert, za pośrednictwem:

[ ] środków komunikacji elektronicznej (e-mail)

[ ] telefonu (sms)

Powyższa zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. W tym celu należy pisać na e-mail: biuro@gdanska-kancelaria.pl

bottom of page