top of page
Mediacje, porozumienie, ugoda

Mediacje

Mediacje to alternatywny sposób rozwiązywania konfliktu, który polega na tym, że strony zaangażowane w spór spotykają się z mediatorami w celu znalezienia wspólnego rozwiązania. Mediatorzy są neutralnymi i bezstronnymi osobami, które pomagają stronom komunikować się ze sobą, rozumieć swoje potrzeby i znaleźć kompromisowe rozwiązanie.
Mediacje mają wiele zalet w porównaniu do tradycyjnych metod rozwiązywania sporów, takich jak sądowe postępowanie. Przede wszystkim, mediacje dają stronom większą kontrolę nad procesem i wynikiem negocjacji. Ponadto, mediacje są zwykle szybsze, tańsze i mniej formalne niż sądowe postępowanie.
Podczas mediacji strony mają możliwość przedstawienia swoich opinii, obaw i oczekiwań. Mediatorzy pomagają stronom skupić się na istotnych kwestiach i wypracować wspólne rozwiązanie, które spełnia interesy obu stron. Mediatorzy nie podejmują decyzji za strony, ale pomagają im znaleźć win-win rozwiązanie.
Mediacje stosuje się w różnych dziedzinach, takich jak rodzinne sprawy (np. rozwody, podział majątku), sprawy pracownicze (np. mobbing, zwolnienia grupowe), handlowe spory (np. umowy, niezgodności jakościowe) oraz w konfliktach międzynarodowych.
W polskim systemie prawnym mediacje są regulowane przez Ustawę o postępowaniu mediacyjnym. Mediatorzy są wybierani spośród osób, które ukończyły odpowiednie szkolenie i spełniają określone wymogi. W mediacji sądowej sąd wyznacza mediatora z listy stałych mediatorów sądowych. Podstawową zasadą mediacji jest dobrowolność, czyli nie są zmuszane do mediacji, z własnej woli biorą udział w spotkaniu oraz na każdym etapie mediacji mogą się z niej wycofać. Mediator nie może wywierać żadnej presji, ani nakłaniać do udziału w mediacji.

 

Informacje kontaktowe

Dziękujemy za przesłanie!

bottom of page