top of page

Księgowość

Wykwalifikowane biura księgowe są również narażone na utratę płynności finansowej. Przyczyną może być spirala zadłużenia, za niski abonament od klientów, zbyt mała ilość klientów lub zdarzenie losowe jak choroba. Problem pogłębiają stale rosnące koszty stałe, jak pensja regulowana, wielokrotne podwyżki stóp procentowych, inflacja.

Biuro księgowe - Warszawa

Warszawskie biuro księgowe prowadzone w mieszkaniu. Klientka nie posiadała kredytów i spokojnie prowadziła biuro razem z mężem obsługując stałą liczbę klientów. Klientki córka postanowiła otworzyć restaurację w popularnej turystycznie nadmorskiej miejscowości. Ponieważ banki nie udzielają finansowania na rozpoczęcie działalności, to z pomocą przyszła jej mama, która na ten cel zaciągnęła łącznie około 600 tyś zł.  W wyniku braku

Księgowość

doświadczenia w prowadzeniu restauracji oraz nadzoru personelu, wpływu na córkę jej ówczesnego partnera oraz dużej konkurencji, dochody płynące z restauracji nie wystarczały na pokrycie zobowiązań. Szybko okazało się, że nasza klientka nie będzie w stanie regulować tych zobowiązań. Na niekorzyść klientki wpływał fakt, że mieszkanie, które posiadała nie było zadłużone i stanowiło jedyny majątek, którego nie mogła stracić w wyniku egzekucji komorniczej.

Kancelaria przeprowadziła udaną restrukturyzację, która wydłużyła okres spłaty, odsetki od kredytów zostały umorzone. Córka klientki zatrudniła profesjonalnego kierownika restauracji oraz zawodowego szefa kuchni. Oprócz tego wprowadzili kampanię marketingową, dzięki czemu restauracja zdobyła rozgłos i ściągnęła większą ilość klientów. Córka spłaca zadłużenie wobec swojej matki, a klientka wobec wierzycieli. Dzięki jednej restrukturyzacji udało się uratować dwie firmy.

Biuro podatkowe Bydgoszcz

U tej klientki kłopoty finansowe narastały stopniowo, jednakże zdecydowanym momentem popadnięcia w kłopoty była śmierć męża klientki. Od tego czasu, klientka cierpi na przewlekłą depresję, która pozwala jej tylko na minimum wysiłki, czyli obsługę bieżących klientów bez efektywnego pozyskiwania nowych. Klientka oprócz odziedziczonych dwóch mieszkań odziedziczyła również zobowiązania po mężu. W jednym mieszkaniu mieszka krewna klientki - siostra mamy, czyli starsza już kobieta. W drugim mieszkaniu mieszka klientka ze swoją matką.

księgowa, biuro księgowe, księgowość

Obie kobiety nie mają wiedzy o długach klientki. Niestety sytuacja, w której klientka do nas dotarła była już bardzo trudna, ponieważ kontrahenci klientki zaczęli otrzymywać powiadomienia z Urzędu Skarbowego o wstrzymaniu płatności do klientki i przekazywali te płatności do US. To był ostatni moment na otwarcie postępowania i wstrzymanie egzekucji. Ponieważ od tego momentu, kiedy środki od kontrahentów nie wpływały do klientki, nie miałaby szansy na realizowanie

płatności rat, co doprowadziłoby do kolejnych wypowiedzeń umów kredytowych i kolejnych egzekucji. W restrukturyzacji można ująć zobowiązania wynikające również z tytułu podatków i ZUS. Pozwala to ujednolicić wszystkie zaległości łącznie ze zobowiązaniami publiczno - prawnymi. Warunkiem jest regulowanie bieżących zobowiązań z tytułu podatków i ZUS. U klientki zawartym układem doprowadziliśmy wydłużenie spłaty zobowiązań. Klientka nie miała szans na umorzenie odsetek, czy kapitału. Klientka podjęła leczenie depresji i zatrudniła zewnętrzną firmę w celu pozyskania klientów na usługi księgowe. Również zmiana cennika usług pozwoliła zwiększyć przychody. Wszystkie działania naprawcze oraz zmniejszenie miesięcznych rat spowodowały odzyskanie płynności finansowej i odzyskanie wiarygodności w oczach kontrahentów.

Małe biuro księgowe w Gdyni

Klientka popadła w problemy finansowe z powodu choroby męża. Na leczenie zaciągnęła szereg pożyczek, które zamierzała po wyleczeniu męża spokojnie spłacać. Niestety, mąż klientki zmarł. Pomimo tragedii, która dotknęła klientkę, klientka regulowała zobowiązania. Jednak w okresie pandemii, klientka utraciła swojego głównego kontrahenta, a pozostałe środki nie były wystarczające do regulowania na bieżąco raty kredytowe. Klientka trafiła

Biuro księgowe

do Kancelarii w okresie już wypowiadanych kredytów. Mimo tej trudnej sytuacji, podjęliśmy współpracę z klientką. Zajęliśmy się przygotowaniem do restrukturyzacji, przejęliśmy kontakty z wierzycielami, a klientka w tym okresie (zawieszonych rat) miała skoncentrować się na pozyskaniu nowych klientów. Restrukturyzacja zakończyła się sukcesem. Klientka z 13 tyś rat miesięcznie płaci obecnie 6,5 tyś.

Pomimo trudnej przeszłości, spokojnie rozwija swoją działalność, bez ryzyka utraty płynności finansowej.

bottom of page