top of page
Restrukturyzacja dla wierzyciela

Restrukturyzacja dla wierzyciela

Restrukturyzacja może przynieść szereg korzyści dla wierzyciela, w zależności od sytuacji i strategii przeprowadzenia procesu. Oto kilka potencjalnych korzyści:

1. Poprzez restrukturyzację można dążyć do utrzymania lub poprawy wartości aktywów dłużnika. Dla wierzyciela oznacza to większe szanse na odzyskanie swoich pieniędzy w pełnej lub częściowej wysokości.

2. Restrukturyzacja może pomóc w stworzeniu bardziej realistycznego planu spłaty, uwzględniającego aktualne możliwości finansowe dłużnika. To może zwiększyć prawdopodobieństwo spłaty zobowiązań w terminie.

3. Upadłość może być kosztowna zarówno dla wierzycieli, jak i dla dłużnika. Restrukturyzacja może stanowić mniej radykalną alternatywę, która pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z formalnym procesem upadłościowym.

4. W przypadku restrukturyzacji istnieje większa szansa na zachowanie relacji biznesowych między wierzycielem a dłużnikiem. Może to być istotne zwłaszcza w przypadku długoterminowych kontraktów lub relacji strategicznych.

5. Restrukturyzacja może być bardziej dyskretnym rozwiązaniem w porównaniu z publicznym procesem upadłości. W rezultacie może to pomóc w uniknięciu negatywnego wpływu na reputację zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

6. W ramach restrukturyzacji wierzyciel może negocjować konwersję części swoich wierzytelności na udziały lub inne formy udziału w dłużniku. To może dać wierzycielowi większą kontrolę nad przyszłymi decyzjami biznesowymi dłużnika.

7. Poprzez aktywne zaangażowanie się w proces restrukturyzacji, wierzyciel może ograniczyć ryzyko całkowitej utraty swojej inwestycji. Nawet jeśli ostatecznie odzyska mniej niż pierwotnie planowano, to nadal może być to korzystniejsze w porównaniu z alternatywą, jaką jest brak działania lub upadłość.

Warto zauważyć, że korzyści z restrukturyzacji mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności przypadku i negocjacji między stronami.

bottom of page