top of page
Restrukturyzacja

Dla doradcy restrukturyzacyjnego

Doradca restrukturyzacyjny jest specjalistą, który pomaga firmom w trudnej sytuacji finansowej lub operacyjnej. Obsługa postępowania restrukturyzacyjnego polega na świadczeniu różnorodnych usług mających na celu poprawę kondycji firmy, zminimalizowanie ryzyka upadłości oraz znalezienie optymalnych rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym zarządu, pracowników, wierzycieli i właścicieli.

Usługi świadczone przez doradcę restrukturyzacyjnego mogą obejmować:

1. Analizę sytuacji finansowej i operacyjnej firmy.
2. Opracowanie strategii restrukturyzacji.
3. Negocjacje z wierzycielami w celu uzyskania korzystnych warunków spłaty długów.
4. Opracowanie planu restrukturyzacji, który może obejmować redukcję kosztów, zmianę struktury długu, sprzedaż aktywów, restrukturyzację zobowiązań lub inne działania mające na celu poprawę płynności finansowej.
5. Wspieranie zarządu firmy w wdrożeniu planu restrukturyzacji.
6. Monitorowanie postępów i dostosowywanie strategii w razie potrzeby.

Doradca restrukturyzacyjny może być również zaangażowany w procesy formalnej restrukturyzacji, takie jak postępowanie układowe czy postępowanie sanacyjne, gdzie prowadzi negocjacje między wierzycielami a firmą w celu osiągnięcia porozumienia dotyczącego spłaty długów i dalszej działalności firmy.

Podsumowując, obsługa postępowania restrukturyzacyjnego przez doradcę restrukturyzacyjnego polega na kompleksowej pomocy firmie w przezwyciężeniu trudności finansowych i operacyjnych poprzez analizę, planowanie i realizację działań mających na celu przywrócenie stabilności i zrównoważonego rozwoju.

bottom of page