top of page

Gastronomia

Po ogłoszonej pandemii w 2020 roku, całej gastronomii w Polsce (jak i zapewne na świecie) tąpnęły posady. Wielomiesięczne odgórne ograniczenia dotyczące ilości osób przebywających w pomieszczeniu restauracji spowodowały drastyczne zmniejszenie dochodów. Kantyny świeciły pustkami z uwagi na pracę zdalną. Jeśli właściciel punktu gastronomicznego posiadał oszczędności to zdołał utrzymać zatrudnienie (z niewielką pomocą rządową) Banki automatycznie zamknęły się na finansowania dla zagrożonych branż. Utrata płynności finansowej stała się faktem. Restrukturyzacja pozwoliła przetrzymać trudny okres. Teraz w nowych okolicznościach, po zawartym układzie, właściciele spłacają zobowiązania bez konieczności redukcji zadłużenia oraz zaciągania kolejnego kredytu.

Bistro

Przed pandemią klienci prowadzili dw

Nowoczesne bistro

Kantyna biurowa

This is your Project description. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Image by Tania Melnyczuk

Restauracja

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Image by No Revisions

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page