top of page

Hotelarstwo

Hotele i pensjonaty, również w wyniku pandemii, utraciły na wiele miesięcy dochody z powodu zakazu przyjmowania klientów. Niestety banki udzieliły jedynie trzymiesięcznych wakacji kredytowych. Środki z udzielonej subwencji, pozwoliły na uregulowanie najpilniejszych zobowiązań, jednak zakaz dotyczył długich miesięcy.

Hotel nadmorski

Klienci zgłosili się do kancelarii po ogłoszonej pandemii. Wcześniej nie odnotowywali kłopotów finansowych, ponieważ oprócz atrakcyjnie turystycznie położonego hotelu posiadali dwie duże sale konferencyjne. Dzięki temu w poza sezonem turystycznym posiadali dochód z imprez okolicznościowych i firmowych. W ten sposób utrzymywali płynność finansową i kredyty nie stanowiły problemu. Jednakże wraz z z ogłoszoną pandemią i odgórnym zakazem przyjmowania gości płynność finansowa zanikła. Klienci ratowali sytuację redukcją

hotel

zatrudnienia oraz pomocą z tarczy covidowej. Klienci otrzymali subwencję, która pozwoliła uregulować zaległości i opłacić pensję pracownikom. Niestety skorzystanie z subwencji wykluczyło możliwość skorzystania z restrukturyzacji. Dopiero po 12 miesiącach od skorzystania z subwencji klienci mogli złożyć wniosek o restrukturyzację.

Ten czas oczekiwania oraz niemalże zerowe przychody pogłębiły problem. Pojawiły się dodatkowe koszty związane z wypowiedzianymi umowami kredytowymi i egzekucją komorniczą. Klienci zaczęli rozważać sprzedaż hotelu i pokrycie zadłużenia. Jednakże wizja utraty dorobku życia była nie do zaakceptowania. Klienci postanowili rozpocząć walkę o przetrwanie firmy. Postanowili w trybie natychmiastowym skorzystać z naszej pomocy i złożyć wniosek o otwarcie postępowania. Wstrzymanie rat kredytowych, windykacji i egzekucji pozwoliło częściowo odzyskać kontrolę na finansami. Poluzowane obostrzenia covidowe spowodowały, że przychody powoli zaczęły rosnąć. Pojawił się cień szans na uratowanie sytuacji finansowej. Dodatkowo klienci skorzystali z naszej pomocy marketingowej, dzięki której opracowaliśmy wspólny plan rozwinięcia promocji usług hotelarskich. Dzięki wspólnej pracy, klienci opanowali sytuację. Wynik tej restrukturyzacji nie był spektakularny pod względem poziomu umorzenia, jednakże rozłożenie na dłuższy okres czasu spłatę rat było wystarczającym finałem tej walki.

Pensjonat - Bory Tucholskie

This is your Project description. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

pensjonat, Bory Tucholskie

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

Dom spokojnej starości

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Ćwicz chodzenie

This is your Project description. Provide a brief summary to help visitors understand the context and background of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

Jestem akapitem. Kliknij tutaj, by dodać własny tekst albo mnie edytować. To proste.

bottom of page